• Kierownictwo i kadra:


  Powiatowy Lekarz Weterynarii 

  lek. wet. Michał Sokół


  Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

  Inspektor Weterynaryjny – lek. wet.  Anna Michalska

  Inspektor Weterynaryjny – lek. wet. Krystyna Karosas – Jeske

  Inspektor Weterynaryjny – mgr inż.  Katarzyna Stajek

  Inspektor Weterynaryjny – mgr inż.  Małgorzata Kulesza


  Zespół ds. Pasz i Utylizacji

  Inspektor Weterynaryjny – mgr inż. Lucyna Kościelniak


  Zespół ds. ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego

  Inspektor Weterynaryjny – lek. wet.  Marta Tymińska

  Inspektor Weterynaryjny – lek. wet. Weronika Kruk

  Inspektor Weterynaryjny – mgr inż.  Agnieszka Płóciennik

  Kontroler Weterynaryjny – tech. wet. Zygmunt Jędrkowiak


  Zespół ds. finansowo – księgowych

  Główny Księgowy – mgr Hanna Mańkowska
  – Księgowa – mgr Anna Bartkowiak


  Zespół ds. administracyjnych

  - Anna Brychcy
  – Monika Benysek